Available courses

El concepte del “storytelling” ha guanyat influència en els darrers temps. Ja sigui en àmbits propis de la comunicació empresarial (màrqueting comercial, responsabilitat social corporativa...) com en els de la política, “l’art de construir històries” ha demostrat la seva eficàcia a l’hora de generar relats memorables, fàcils de compartir i prou emocionants com per a mobilitzar persones i recursos.

Aquest curs online, plantejat des d’una perspectiva teòrica i pràctica, oferirà als participants la definició i característiques del concepte, i presentarà una sèrie de casuístiques de l’activitat política en què és fàcilment aplicable.  De la mateixa manera, s’exploraran tècniques narratives que ajudaran a convertir qualsevol discurs en una història memorable i, per tant, susceptible de recordar i compartir


Aquest curs pretén proporcionar les eines necessàries perquè les persones matriculades com es pot incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i avaluació de polítiques i serveis.

Aquest curs persegueix oferir la informació i treballar les habilitats per aconseguir els següents objectius:

1.- Tenir capacitat per entendre què són les polítiques transversals de gènere.

2.- Conèixer les diferents eines existents per incorporar l’objectiu de la igualtat en les polítiques locals i aprendre a utilitzar-les.

L'objectiu del curs és introduir diferents metodologies participatives, la investigació-acció participativa i les seves aplicacions en processos territorialitzats. Alhora, es tracten algunes de les tècniques i eines que poden ser incloses en el procés. 

Començarem donant una introducció conceptual que ens permeti entendre per què parlem d’igualtat de gènere, quins objectius es persegueixen i quines són les diferències i desigualtats de gènere que existeixen en el nostre territori des d’un enfocament interseccional.

Seguirem presentant una de les principals eines per implementar el principi de transversalitat de gènere en les polítiques, programes i serveis: els informes d’avaluació de l’impacte de gènere. Eina que treballarem a partir de casos pràctics.Prova de creació d'un curs. 

Anomenem Big Data a la gestió i anàlisi d'un enorme volum de dades que no es poden tractar de manera convencional, ja que superen els límits i les capacitats de les eines de software.

 

Aquest concepte engloba infraestructura, tecnologia i serveis creat per donar solució al processament de grans conjunts de dades estructurades, no estructurades o semi estructurades.

L'objectiu del curs és proporcionar el conceptes bàsics del Big Data i les seves aplicacions. Especialment l'aplicació i els efectes del big data i les dades al sector públic.


Coneix Moodle, un espai educatiu virtual de distribució lliure que facilita als professors la creació de comunitats virtuals.

Les organitzacions públiques, privades i del Tercer Sector han començat a utilitzar les xarxes socials en els darrers anys com a eina de comunicació i difusió de les activitats.


En general les empreses privades les han utilitzat com a eina de màrqueting amb la finalitat d'incrementar vendes i/o beneficis.

Les xarxes socials ja no serveixen només per difondre missatges sinó que s'han convertit en unes eines molt imprescindibles per poder relacionar-se amb el conjunt de la ciutadania.


És important diferenciar entre entitat pública, tercer sector i empresa privada, i saber que l'entitat pública i el tercer sector ha de posicionar la seva identitat digital seguint unes directrius diferents a les quals té l'empresa privada.

La necessitat de tenir un bon pla de comunicació 2.0, és comú a qualsevol sector, que serveixi per fer l'ús més adequat i acurat en funció dels seus objectius i no sigui fruit de la improvisació.